e-Cestarina

Što je HU-GO?

Uskoro će u Mađarskoj biti uveden electronički način naplate cestarine baziran na prevaljenoj udaljenosti (DBT – distance-based toll), s cestarinom koja je proporcionalna stvarno prevaljenim kilometrima.

 

Sustav naplate cestarina pokrenut 1. srpnja 2013 odnosi se na ukupno 6.513km cestovnih dionica mađarske javne cestovne mreže (autoceste, magistrale ili glavni putevi).

 

HU-GO sustav usklađen je s direktivom 2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2004/52/EC), koji je postavio osnivanje takozvane europske usluge elektroničke naplate (European Electronic Toll System).

 

Koja su vozila obuhvaćena novim sustavom naplate cestarine?

Od 1. srpnja 2013 plaćanje cestarine je obvezno za teretna vozila s najvećom dopuštenom ukupnom masom 3.5 tona na određenim dionicama cesta. Klasifikacija vozila s maksimalnom dozvoljenom ukupnom masom iznad 3.5 tona je na temelju broja osovina: kamioni s dvije osovine pripadaju u J2, s tri osovine u J3, a kamioni i tegljači (kompozicije) s četiri ili više osovina pripadaju kategoriji J4.

 

Kako se mijenjaju cijene cestarine?

Stopa plaćanje cestarine proporcionalna stvarno prevaljenoj udaljenosti ovisi o vrsti korištene ceste (autocesta, magistrala ili glavni put), kategoriji motornog vozila (J2, J3, J4), kao i njegovoj klasifikaciji prema ispušnim plinovima.

 

Cijene cestarina (bruto: uključen PDV, HUF/km)

Klasifikacija prema
ispušnim plinovima
J2 kategorija J3 kategorija J4 kategorija
Magistrale/
autoceste
Glavne
ceste
Magistrale/
autoceste
Glavne
ceste
Magistrale/
autoceste
Glavne
ceste
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

 

Možete i dalje kupiti odobrenje za upotrebu cesta za autobuse (B2) i vozila koja pripadaju kategoriji D1 kroz e-vinjete sustava.

 

Kako se podnosi izvješće o cestarini u novom sustavu?

Postoje dva načina za slanje izvješća o cestarini u HU-GO sustav:

1.   Pomoću on-board uređaja (agent za izvješćivanje)

2.   Uz prethodno kupljenu kartu za pojedinu dionicu (relacijska ulaznica)
 

1. Pomoću on-board uređaja (agent za izvješćivanje)

Način izvještavanja na temelju prevaljene udaljenosti se provodi u skladu s koordinatama prikupljenim uređajem u vozilu. Suština njegova rada je posao pružanja usluga temeljenih na GPS praćenju vozila, djelujući kao tzv. agent za izvješćivanje, prosljeđuje primljene podatke od vozila na SMMC. Korisnici troškove mogu platiti unaprijed (pre-paid), što znači da prvo moraju uplatiti sredstva na svoj korisnički račun otvoren kod prijave (i održati ga kod pružatelja usluge, odnosno SMMC). Pozitivan saldo na računu omogućuje novčana sredstva za korištenje cestovnih dionica pod naplatom.

Preduvjet za njegovo korištenje je prethodna registracija korisnika usluga kod koncesionara (SMMC) i njegov ili njezin ulazak u ugovorni odnos s agentom za izvješćivanje.

Preporučuje se za one koji često koriste dijelove cesta koja podliježu plaćanju cestarine, kome ovaj način izvješćivanja nudi praktično rješenje.

 

2. Prethodno kupljena karta za pojedinu dionicu (relacijska ulaznica)

Relacijska ulaznica vrijedi isključivo za uporabu jedne ceste na planiranoj ruti i mora biti kupljena prije uporabe dionice pod naplatom (maksimalno 30 dana prije putovanja).

Relacijske ulaznice kupljene unaprijed vrijede za dva kalendarska dana; relacijske ulaznice kupljene neposredno prije uporabe dionice pod naplatom vrijede do kraja sljedećeg kalendarskog dana.

Ova usluga je vrlo korisna za vozače koji žele koristiti dijelove cesta s naplatom cestarine u Mađarskoj zajedno s unaprijed planiranim rutama, ali ne redovito.

 

Kontrola plaćanja

Eliminacija od neovlaštenog korištenja cesta u mađarskom DBT sustavu u osnovi će se provoditi putem fiksnih postaja za kontrolu plaćanja (portali) i mobilnih uređaja za kontrolu plaćanja instaliranih u vozilima.

U sustavu naplate cestarine na temelju prevaljene udaljenosti u mađarskoj cestovnoj mreži, 74 novih stacionarnih kontrolnih stanica i 45 novih mobilnih kontrolnih jedinica, osim postojeće opreme za kontrolu naplate, omogućit će kontinuirano praćenje mreže cesta s naplatom cestarine raširene diljem zemlje, kao i na potpori za provedbu zadaća vlasti. Gonjenje neovlaštenih korisnika cesta bit će u nadležnosti policije, koja će u tom smislu dobiti 50 novih mobilnih jedinica za kažnjavanje. Nadalje, dodatne kontrolne točke će biti uspostavljene na izlaznoj strani graničnih kontrolnih stanica koje koriste relevantna vozila. Sankcije protiv neovlaštene uporabe ceste će se kvalificirati kao upravna kazna.

U slučaju otkrivene povrede, upravna kazna može biti izrečena na dva načina:

  • na licu mjesta – zaustavljanjem korisnika ceste tijekom nadzora i izricanjem kazne za vozaču;
  • bez zaustavljanja korisnika ceste na licu mjesta, bazirano na principu takozvane objektivne odgovornosti, izrečene na vlasnika/operatera na koga glasi vozilo.

U slučaju stranih državljana, kazna izrečena bez zaustavljanja može se naplatiti naknadno, odnosno kada se neovlašteni korisnik cesta vrati u Mađarsku.

Izvor: http://www.motorway.hu/Electronic-toll