e-Cestarina

Rječnik

Izvještaj o cestarini: Izvještaj s podacima za utvrđivanje obveze plaćanja cestarine za vozilo koje je koristilo dionice cesta.

 

Agent za izvještavanje: pružatelj usluge koji se koristi za obvezu izvještavanja o prijeđenom putu za vozila koja podliježu plaćanju cestarine prema Act LXVII of 2013 (Toll Act).

 

Kategorija za cestarinu: klasifikacija bazirana na određenim specifikacijama vozila koja se koristi za određivanje iznosa cestarine.

 

Univerzalni pružatelj usluge za naplatu cestarine: pružatelj usluge naplate cestarine koji je obavezan svim korisnicima s obvezom plaćanja omogućiti registraciju u DBT sustavu.

 

Jedinica u vozilu: uređaj podoban za podršku prikupljanja elektronskih podataka o naplati cestarine, svi dijelovi programske podrške i samog uređaja koji su podobni za prikupljanje podataka za naplatu, spremanje, obradu i daljinsko prikupljanje i prijenos podataka potrebnih za izvršenje procesa obračuna cestarine.

 

Nadzorni organ: organizacija koja je nominirana za provedbu kontrole kroz zakonske provjere aktivnosti naplatitelja cestarine i pružatelja usluge za naplatu cestarine prema Toll Act (Act LXVII of 2013) i odredbama izdanim vezano na njegovo ovlaštenje.

 

Naknada za korištenje: naknada uključujući PDV, koju plaćaju teretna vozila prema kategoriji određenoj od strane vladinih propisa, za korištenje dionica puteva tijekom perioda važenja.

 

Infrastrukturna naknada: dio naknade za cestarinu za potrebe povrata troškova vezanih uz građenje, održavanje, upravljanje i razvoj dionica puteva.

 

Registar vozila: registar transportnih vozila u skladu s zakonom o registraciji transporta.

 

Naknada za vanjski trošak: dio naknade za cestarinu za potrebe troškova vezanih uz zagađenje zraka i buku od prometa.

 

Ugovorni platitelj cestarine: fizička osoba, pravna osoba ili tvrtka bez pravne osobnosti koja je preuzela ugovornu obvezu plaćanja za jedno ili više vozila za korištenje dionice puteva.

 

Normizacijska agencija: organizacija koja potvrđuje adekvatnost elemenata interoperabilnog sustava elektroničke naplate cestarine.

 

DBT sustav: elektronički sustav koji omogućava podršku izvještavanja, ubiranja, naplate i kontrole cestarine i ovlaštene upotrebe dionica cesta koje se naplaćuju.

 

Cestarina: dadžbina ovisno o prijeđenoj udaljenosti uključujući PDV naplaćena od strane ovlaštenog naplatioca za korištenje dionice puta koji se naplaćuje.

 

Osoba obavezna za plaćanje cestarine: primarno ugovorni platitelj cestarine, a ukoliko takav ne postoji, registrirani vlasnik vozila i korisnik ceste, neovisno o nacionalnoj pripadnosti i zemlji registracije vozila koje se koristi, posjeduje ili vozi.

 

Primarna dionica ceste za cestarinu: dio cestovne mreže podložne naplati cestarine pod stalnim definicijama cestarine i podijeljena u dva cestovna razreda.

 

Vozila podložna naplati cestarine: teretna vozila s maksimlanom dopuštenom masom preko 3.5 tone, uključujući kamione, tegljače, poluprikoličare i kombinirana vozila tegljača i prikolice/poluprikolice.

 

Naplata cestarine: sve aktivnosti vezane uz naplatu cestarine.

 

Naplatitelj cestarine: organizacija postavljena i ovlaštena za upravljanje DBT sustavom i određivanje i naplatu cestarine ovisne o korištenju i prikupljanje preko pružatelja usluge naplate cestarine.

 

Pružatelj usluge naplate cestarine: ekonomska pravna osoba, neovisna o mjestu registracije koja pruža uslugu pristupa korisnicima cesta u DBT sustav u Mađarskoj.

 

Korištenje cesta: korištenje dionice cesta podložne naplati cestarine za potrebe transporta.

 

Korisnik cesta: osoba koja upravlja vozilom tijekom korištenja cesta.

 

Dionica ceste: dio javnih cesta za promet, početak i kraj koje je označen oznakama kilometara.

 

Registrirani korisnik: vlasnik vozila i ovlaštena osoba za zakonsko upravljanje vozila u registru cestovnog transporta prema zakonu o registraciji transporta, ili vlasnik ili registrirani korisnik u dokumentu izdanom od strane lokalnih vlasti u državi sjedišta (prometna dozvola vozila).

 

Relacijska karta: pretplaćena autorizacija korištenja minimalno jedne prethodno planirane dionice cesta unutar cestovne mreže, s prethodno definiranim vozilom za koje se plaća cestarina.