e-Cestarina

FAQ

Koji će vozila biti obuvaćena plaćanjem cestarine od 1. srpnja?

 

Od 1. srpnja 2013 plaćanje cestarine je obvezno za teretna vozila s najvećom dopuštenom ukupnom masom iznad 3,5 tona na određenim dionicama cesta. Klasifikacija vozila s najvećom dopuštenom ukupnom masom iznad 3,5 tona je na temelju broja osovina: kamioni s dvije osovine pripadaju J2, s tri osovine J3, a kamioni i kompozicije s četiri ili više osovina pripadaju kategoriji J4.

 

Koji uređaj trebam za elektroničku naplatu cestarine?

 

On-board jedinica od agenta za izvješćivanje. U WebEye portfelju, ovisno o usluzi, postoje razni modeli s različitim funkcijama.

 

 

Što trebam učiniti ako još nemam on-board uređaj pogodan za izvještavanje o cestarinama?

 

Kao buduće rješenje preporučujemo korištenje usluga koje nude on-board jedinice, stoga predlažemo kombinirane pakete usluga, kao što su WebEye Pass&Go.

Osim kupnje uređaja, potrebno je sklapanje ugovornog odnosa s agentom za izvješćivanje i prijava na SMMC kako je opisano na HU-GO stranici.

 

Što trebam učiniti ako već imam pretplatu na uslugu praćenja vozila?

 

Molimo raspitajte se kod svog davatelja usluga da li već posjeduje status agenta za izvješćivanje ili koji mu je očekivani datum pristupa. Ako će vaš davatelj usluga biti kvalificiran za pripremu izvješća cestarina, odmah možete započeti proces sklapanja ugovora. U suprotnom morate se javiti odgovarajućem akreditiranom agentu za izvješćivanje te sklopiti ugovor s njima i kupiti novi uređaj.

Mi smo pojednostavili pristupni postupak za WebEye korisnike, tako da planiramo uvesti elektronički obrazac koji će biti moguće preuzeti s naše web stranice.

 

Što je relacijska ulaznica?

 

Relacijska ulaznica vrijedi isključivo za uporabu jedne ceste na planiranoj ruti i mora biti kupljena prije uporabe dionice pod naplatom (maksimalno 30 dana prije putovanja). Relacijske ulaznice kupljene unaprijed vrijede za dva kalendarska dana; relacijske ulaznice kupljene neposredno prije uporabe dionice pod naplatom vrijede do kraja sljedećeg kalendarskog dana. Ova usluga je vrlo korisna za vozače koji žele koristiti dijelove cesta s naplatom cestarine u Mađarskoj zajedno s unaprijed planiranim rutama, ali ne redovito.

 

Što je elektroničko izvješćivanje o cestarini?

 

Izvješće znači samo elektronički prijenos podataka između agenta za izvješćivanje i SMMC-a na temelju on-board jedinice (OBU) instalirane u vozilu. Osim instalacije postojećih i/ili novih uređaja, potreban je ugovorni odnos s agentom za izvješćivanje i prijava na HU-GO stranici.

 

Koje su moje dužnosti, osim ulaska u ugovorni odnos s agentom za izvješćivanje?

 

Potrebna vam je prijava na HU-GO stranicama od 20. lipnja. Za otvaranje računa i nadoplatu sredstava, molimo Vas slijedite informacije od SMMC-a.

 

 

Koja je uloga agenta za izvješćivanje?

 

Metoda izvješćivanja na osnovi prevaljene udaljenosti je provedena sukladno koordinatama prikupljenima jedinicom u vozilu. Suština njegova rada je posao pružanja usluga temeljenih na GPS praćenju vozila, djelujući kao tzv. agent za izvješćivanje, prosljeđuje primljene podatke od vozila na SMMC. Korisnici troškove mogu platiti unaprijed (pre-paid), što znači da prvo moraju uplatiti sredstva na svoj korisnički račun otvoren kod prijave (i održati ga kod pružatelja usluge, odnosno SMMC). Pozitivan saldo na računu omogućuje novčana sredstva za korištenje cestovnih dionica pod naplatom. Pozitivan saldo na računu daje sredstva za korištenje plaćanjem cestarine.
Preduvjet za njegovo korištenje je prethodna registracija korisnika usluga kod koncesionara (SMMC) i njegov ili njezin ulazak u ugovorni odnos s agentom za izvješćivanje.
Preporučuje se za one koji često koriste dijelove cesta koja podliježu plaćanju cestarine, kome ovaj način izvješćivanja nudi praktično rješenje.

 

Kako se mogu registrirati da steknem pravo na elektroničko plaćanje cestarine?

 

Registracija je potrebna na SMMC HU-GO stranicama, s unosom podataka o vozilu i pružatelju usluga kod kojeg se pohranjuju podaci, klasifikaciji prema ispušnim plinovima i broju osovina.

 

Kako mogu koristiti ceste od 1. srpnja bez kupnje on-board jedinice?

 

Kupnjom relacijskih ulaznica dostupnih na POS mreži.

 

Mogu li koristiti svoju on-board jedinicu i u inozemstvu?

 

Funkcije praćenja vozila dostupne su u paketima s nadopunjenim telematskim uslugama, ali već kupljeni uređaji trenutno nisu EETS kompatibilni, dakle, ne mogu se koristiti za izvješćivanje o cestarinama u drugim europskim zemljama.

 

Hoće li biti bilo kakvog indikatora ako mi WE uređaj u vozilu ne radi, kako mogu dobiti brzu obavijest o tome?

 

Najvjerojatnije neće biti svjetlosnog indikatora u vozilu, ali radimo na rješenju na nekoliko platformi za pomoć korisnicima da brzo i jednostavno provjerite operativnosti uređaja.

 

Postoji li alarm u slučaju ako vozač ‘nenamjerno’ ulazi u 3-znamenkastu cestu?

 

Informacije o dionicama pod naplatom su dostupane na web stranici SMMC-a.

 

Čija je odgovornost ako vozilo putuje na dionici pod naplatom s neispravnom on-board jedinicom (OBU) i bez kupljene relacijske ulaznice?

 

Provjera operativnosti uređaja u vozilu je odgovornost korisnika ceste. Prekidi vezani za rad sustava, gubitak/kašnjenje podataka izvještaja su odgovornost agenta za izvješćivanje.

 

Može li se dokazati ako je sustav bio sabotiran ili je došlo do gubitka GPS signala zbog kvara na jedinici u vozilu?

 

U slučaju pokvarene on-board jedinice, SMMC nameće kazne u svim slučajevima, neovisno o uzroku gubitka prijenosa podataka. Agent za izvješćivanje ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju sabotaže ili kvara. Provjera ispravnosti uređaja je uvijek odgovornost korisnika ceste, za koje pokušavamo pružiti podršku putem više platformi u budućnosti.

 

Može li se očekivati neposredna aktivacija u slučaju re-instalacija, instalacija? Ako to traje nekoliko dana, kako se izvješće o cestarini podnosi za predmetno razdoblje?

 

Pri plaćanju cestarine, kupnja relacijske ulaznice kojom se može pokrivati razdoblje dok je jedinica izvan pogona je opcija dostupna u svim slučajevima. Naravno, mi činimo sve da pomognemo našim korisnicima pri popravku, ali povećani broj zahtjeva za popravkom može dovesti do zagušenja i dužeg vremena čekanja.

 

Što se događa ako nakon instalacije ne postoji aktivna usluga, a prijevoznik mora u međuvremenu izvršiti prijevoz robe?

 

Nakon ulaska u zemlju, a dok je uređaj izvan pogona cestarina razmjerna udaljenosti može biti plaćena kupnjom relacijskih ulaznica. Kao što smo obaviješteni, na svim graničnim prijelazima i nekoliko benzinskih postaja bit će prodajna mjesta.